فرصتی استثنایی برای تمام بازاریابان و مصرف کنندگان محصولات نانوسان:

در جشنواره تخفیفات شرکت بازرگانی علم و صنعت نانوسان همه برنده اند!

به اطلاع شما بازاریابان و مصرف‌کنندگان عزیز می‌رسانیم، با توجه به درخواست های بی‌شمار بازاریابان و با توجه به هماهنگی های به عمل آمده با شرکت بازاریابان ایرانیان زمین، بر آن شدیم تا با برگزاری جشنواره فروش، تسهیلات ویژه ای جهت خرید گروهی محصولات را به شما ارائه دهیم.

در این جشنواره هفده پک به شرح زیر ارائه شده است:

 • پک شماره 1- جشنواره عیدانه نانو

محصولات موجود در این پک:
2عدد پک محافظ نانو بدنه خودرو
2عدد فوم تمیز کننده داشبورد
1عدد پک محافظ نانوشیشه خودرو
1عدد اسپری ضدعفونی کننده خودرو
1عدد اسفنج غول خاکستری
اشانتیون متعلقه:
1عدد پک محافظ نانو ضد مه و بخار
1عدد پک محافظ نانو رینگ خودرو
3عدد شامپو نانو خودرو

 • پک شماره 2- جشنواره عیدانه نانو

محصولات موجود در این پک:

1عدد اسپری نانوکارشاین
1عدداسپری ضدعفونی کننده خودرو
1عدد فوم تمیز کننده داشبورد
1عدد اسفنج غول خاکستری
اشانتیون متعلقه:
1عدد پک محافظ نانوضدمه و بخار
1عد پک محافظ نانو رینگ خودرو
2عدد شامپو نانو خودرو

 • پک شماره 3- جشنواره عیدانه نانو

محصولات موجود در این پک:
1عدد اسپری ضدعفونی کننده خودرو
2عدد پک محافظ نانو شیشه خودرو
2عدد فوم تمیز کننده داشبورد
2عدد اسفنج غول خاکستری
اشانتیون متعلقه:
1عدد پک محافظ نانوضدمه وبخار
1عدد پک محافظ نانو رینگ و خودرو
1عدد شامپو نانو خودرو

 • پک شماره 4- جشنواره عیدانه نانو

محصولات موجود در این پک:
1عدد اسپری جلا دهنده وبراق کننده
1عدد پک محافظ نانو سرامیک و کاشی
1عدد اسپری کت وشلوار
1عدد اسپری نانو فرش و تابلو فرش
1عدد تمیزکننده سطوح سالیدمجیک
اشانتیون متعلقه:
1عدد پک محافظ نانو مخصوص شیرآلات و فلزات ضد زنگ
1عدد پک محافظ نانو ضد مه و بخار
1عدد اسپری چرم نانو کیف و کفش اشبالت

 • پک شماره 5- جشنواره عیدانه نانو

محصولات موجود در این پک:
1عدد پک محافظ نانومخصوص شیرآلات و فلزات ضد زنگ
1عدد پک محافظ نانو شیشه و ساختمان
1عدد اسپری نانوفرش و تابلو فرش
1عدد پک محافظ نانو سرامیک وکاشی
اشانتیون متعلقه:
1عدد اسفنج غول خاکستری
1عدد اسپری کت وشلوار
1عدد اسپری چرم نانو کیف و کفش اشبالت

 • پک شماره 6- جشنواره عیدانه نانو

محصولات موجود در این پک:
2عدد فوم تمیز کننده داشبورد
1عدد پک محافظ نانو شیشه خودرو
6عدد شامپو نانو خودرو
1عدد اسفنج غول خاکستری
اشانتیون متعلقه:
1عدد پک محافظ نانو ضدمه وبخار
1عدد پک محافظ نانو رینگ خودرو

 • پک شماره 7- جشنواره عیدانه نانو

2عدد اسپری چرم نانو کیف و کفش اشبالت

1عدد اسپری نانو فرش و تابلو و فرش

1عدد اسپری کت و شلوار

اشانتیون متعلقه:

2عدد اسپری کت و شلوار

 • پک شماره 8- جشنواره عیدانه نانو

محصولات موجود در این پک:

1عدد اسپری جلادهنده و براق کننده

1عدد تمیز کننده سطوح سالید مجیک

1عدد اسفنج غول خاکستری

اشانتیون متعلقه:

1عدد محافظ نانو کاشی و سرامیک

 • پک شماره 9- جشنواره عیدانه نانو

محصولات موجود در پک:
1عدد پک محافظ نانو شیرآلات وفلزات ضد زنگ
1عددپک محافظ نانو شیشه ساختمان
1عدد اسفنج غول خاکستری
اشانتیون متعلقه :
1عدد پک محافظ نانو سرامیک وکاشی

 

 • پک شماره 10- اسپری نانو کت و شلوار 3 پلاس 1

3عدد اسپری نانو کت وشلوار به همراه یک اشانتیون

 • پک شماره 11- اسپری نانو فرش و تابلوفرش 3 پلاس 1

3عدد اسپری نانو فرش و تابلو فرش به همراه 1عدد اشانتیون

 • پک شماره 12- محافظ نانو شیشه و ساختمان 2 پلاس 1

2عددمحافظ نانو شیشه وساختمان به همراه 1عدد اشانتیون

 • پک شماره 13- اسپری چرم نانو کیف و کفش اشبالت 3 پلاس 2

3اسپری چرم نانو کیف و کفش به همراه 2عدد اشانتیون

 • پک شماره 14- محافظ نانو ضد مه و بخار خودرو 3 پلاس 1

3عدد محافظ نانو ضد مه و بخار خودرو به همراه 2عدد اشانتیون

 • پک شماره 15- محافظ نانو کاشی و سرامیک 2 پلاس 1

2عدد محافظ نانو کاشی و سرامیک به همراه 1عدد اشانتیون

 • پک شماره 16- محافظ نانو مخصوص شیرآلات و فلزات ضد زنگ 3 پلاس 2

3عدد محافظ نانو مخصوص شیرآلات و فلزات ضد زنگ به همراه 2عدد اشانتیون

 • پک شماره 17- محافظ نانو رینگ خودرو 3 پلاس 2

3عددمحافظ نانو رینگ خودرو به همراه 2عدد اشانتیون

 

 

پایان خبر./