نانوسان موفق به دریافت گواهی نامه نانومقیاس شد

نانو مقیاس چیست؟

در سال ۱۳۸۲، با شناسایی فناورى‌نانو به عنوان یک فناوری دارای اولویت ملى، ستاد ویژة توسعة فناورى نانو به منظور پیگیری توسعة این فناوری در کشور تشکیل شد. دیدگاه ستاد برای توسعة فناوری ‌نانو، تدوین چارچوب فعالیت بلندمدت کشور در این حوزه بود و در این مسیر، برنامة راهبردى ده‌سالة فناورى‌ نانو تهیه و در مرداد ماه ۱۳۸۴ به تصویب هیئت دولت رسید. این سند با عنوان «سند راهبرد آینده» قرار گرفتن در میان ۱۵ کشور بر‌تر جهان در حوزة فناورى‌نانو و تلاش براى ارتقاء مداوم اینجایگاه به منظور تولید ثروت و بهبود کیفیت زندگی مردم را هدف‌گیرى کرده است. هم اکنون نیز ستاد ویژه توسعه فناوری نانو با هدف حمایت از محصولات تولید داخل در حوزه نانوفناوری و همچنین تجاری سازی فناوری‌های داخلی از شرکت‌های دارای محصولات نانویی در صورت دریافت تاییدیه نانو از این ستاد حمایت‌های معنوی و مادی می‌نماید.
واحد بازرسی و بررسی مواد و محصولات با هدف ارتقای کیفی محصولات، افزایش اعتماد مصرف‌کنندگان و ایجاد شفافیت بازار محصولات نانو در سال ۱۳۸۶ با حمایت‌های ستاد ویژه توسعه فناوری نانو شکل گرفت. مأموریت اصلی این واحد، ارزیابی محصولات، نظارت بر ثبات مقیاس و خواص و اعطای گواهینامه نانومقیاس می‌باشد. مدیریت این واحد در سال ۱۳۸۹ به موسسه خدمات توسعه فناوری تا بازار ایرانیان واگذار گردید و بررسی بیش از ۱۳۰۰ پرونده و اعطای تأییدیه به بیش از ۳۵۰ شرکت در این سال‌ها از دستاوردهای این واحد می‌باشد.

بررسی محصولات و اعطای تأییدیه نانومقیاس
مطابق با استاندارد ملی ۱۲۰۹۸ و استانداردهای بین‌المللی تدوین‌شده کمیته استانداردسازی فناوری نانو ISO/TC۲۲۹ نانومقیاس محدوده اندازه تقریبی ۱ تا ۱۰۰ نانوم‌تر است. ماده‌ای که هر یک از ابعاد خارجی آن یا ساختار داخلی و یا سطحی آن نانومقیاس باشد نانو ماده تعریف می‌گردد. محصول فناوری نانو محصول حاوی نانو ماده است که کارکرد یا خاصیت آن با فناوری نانو بهبودیافته و یا مبتنی بر فناوری نانو باشد.
به محصولاتی که در حوزه فناوری نانو قرار می‌گیرند، گواهینامه نانومقیاس اعطا می‌گردد. گواهینامه نانومقیاس با اعتبار یک‌ساله صادرشده و قابل تمدید است. همچنین در طول مدت اعتبار جهت اطمینان از ثبات مقیاس و خواص محصول تولیدی، بازرسی‌های دوره‌ای از شرکت انجام می‌شود.
گواهینامه نانومقیاس به محصولاتی اعطا می‌شود که تولید کننده آن علاوه بر رعایت الزامات فنی محصول، سایر الزامات تولیدی و تجاری مندرج در آیین نامه‌های موسسه را (از جمله پروانه ساخت و یا بهره‌برداری، واحد کنترل کیفیت فعال، حضور کار‌شناس نانو در شرکت و…) رعایت نماید. به محصولاتی که تولید کنندهٔ آن صرفاً الزامات فنی محصول را براورده نموده و سایر الزامات موسسه را تأمین نکرده، گواهینامه آزمایشی نانومقیاس اعطا می‌شود.
بر همین مبنا موسسه خدمات فناوری تا بازار ستاد نانو (کریدور) بمنظور ایجاد مرجعی برای معرفی محصولات دارای گواهینامه نانومقیاس در بازار داخل و بین‌الملل، سامانه اطلاع رسانی محصولات نانوفناوری ایران را به آدرس www. nanoproduct. ir راه‌اندازی نموده است.