با قلم نانویی خطوط رسانا رسم کنید!

با قلم نانویی خطوط رسانا رسم کنید!

روش‌های آموزشی در سال‌های اخیر متحول شده‌اند. کم‌کم نمایشگر‌های بزرگ، نرم‌افزارهای واقعیت مجازی، پرینتر‌های چاپ سه‌بعدی و ابزارهای کمک آموزشی متنوع، جای تخته سیاه و گچ را ‌می‌گیرند تا آموزش جذاب‌تر و اثربخش‌تر از گذشته باشد. استفاده از فناوری‌های نوین در فرآیند آموزش در مدارس کشور ما نیز در حال گسترش است و دانش‌آموزان با بهره‌گیری از این ابزارهای جدید می‌توانند به صورت عینی با مفاهیم آشنا شوند.