با فناوری نانو از قلب دوم خود مراقبت کنید!

با فناوری نانو از قلب دوم خود مراقبت کنید!

حتما شنیده‌اید که می‌گویند: «پا قلب دوم انسان است»؛ اما چطور می‌توانیم پاهایمان را از آسیب‌ها و بیماری‌ها محافظت کنیم؟ از دیدگاه بیومکانیکی پا واحدی عملکردی با هدف نگهداری وزن بدن و ایجاد اهرم برای حرکت رو به جلو در هنگام راه رفتن و دویدن است. عملکرد پا نگهداری وزن در حالت ایستاده برخلاف نیروی جاذبه و همچنین نگهداری تعادل است. پا انتهایی‌ترین جزء در اندام تحتانی است که یک قاعده نسبتاً کوچک برای ثبات بدن ایجاد می‌کند.