کتاب نانوفناوری و نانوالکترونیک: مواد، ادوات، تکنیک‌های اندازه‌گیری

کتاب نانوفناوری و نانوالکترونیک: مواد، ادوات، تکنیک‌های اندازه‌گیری

امروزه فناوری نانو به عنوان یک چالش اصلی علمی و صنعتی پیش روی جهانیان است. علم و فناوری نانو توانایی بدست گرفتن کنترل ماده در ابعاد نانومتری و بهره‌برداری از خواص و پدیده‌های این بعد در مواد، ابزارها و سیستم‌های نوین است. بنابراین اگر بپذیریم که فناوری نانو توانمندی تولید مواد، ابزارها و سیستم‌های جدید با در دست گرفتن کنترل در سطوح اتمی و مولکولی و استفاده از خواص آن سطوح است، آنگاه درخواهیم یافت که کاربردهای این فناوری در حوزه‌های مختلف خواهد بود به‌گونه‌ای که به زحمت می‌توان عرصه‌ای را یافت که از آن تاثیر نپذیرد.
نیاز روزافزون جامعه به انرژی الکتریکی از یک سو و محدودیت‌های اقتصادی، زیست محیطی و موانع اجتماعی از سوی دیگر برنامه‌ریزان صنعت برق را مجاب به رویکرد بهره‌گیری از آخرین فناوری و دستاوردهای علمی و فنی از جمله فناوری نانو نموده است.
کتاب «نانوفناوری و نانوالکترونیک: مواد، ادوات، تکنیک‌های اندازه‌گیری» در ابتدا با بیان کوتاهی از ورود فناوری نانو به قطعات الکتریکی و الکترونیکی، به توضیح قانون مور و توسعه صنعت نیم‌رسانا می‌پردازد؛ در ادامه و در فصل دوم جنبه‌های مکانیک کوانتوم بررسی می‌شوند.
در فصل سوم نانونقص‌ها که از معروف‌ترین نوع ساختارهای نانو هستند، بررسی می‌شوند. در این فصل روش شناسایی ماهیت و تراکم نقص‌ها بیان و کاربردهای این نانونقص‌ها در بلورها ذکر می‌شود.
فصل چهارم به فرآیند لایه‌نشانی به روش‌های گوناگون می‌پردازد. روش‌های PVD، CVD، اپیتکسی، کاشت یون و اکسید سیلیکون از انواع روش‌های لایه‌نشانی است که در این کتاب به آنها پرداخته شده است. در ادامه فصل نیز کاربردهای نانولایه‌ها بیان می‌شود.
نانوذرات موضوعی است که در فصل پنجم از آن سخن به میان آمده است. در این فصل، روش‌های مختلف تولید نانوذرات و مشخصه‌یابی این ذرات گفته می‌شود.
در فصل شش و هفت این کتاب، نانوساختارها و ساختارهای نانوکریستالی بررسی می‌شود. سیلیس نانوکریستالی، زئولیت و ریزخوشه‌های موجود در شبکه‌های میزبان زئولیت، روش‌های لیتوگرافی و پرتوهای یونی متمرکز از مهم‌ترین مباحث این فصل است.
ترانزیستورهای MOS و ترانزیستورهای دوقطبی به‌عنوان دو ابزاری که توسط تکنیک‌های نانویی توسعه یافته‌اند در فصل هشتم مورد بررسی قرار گرفته‌اند.
در فصل پایانی کتاب ویژگی‌های ابزارهای نانوالکترونیکی و الکترونیکی مقایسه می‌شوند. ابزارهای نانوالکتریکی ابزارهایی هستند که یک جز مهم آنها در ابعاد نانومتری است. دیود تونلی رزونانسی، لیزر آبشاری کوانتومی، ترانزیستور تک الکترون و قطعات نانوتیوب کربنی ابزارهایی هستند که در این فصل به آنها پرداخته شده است.

عناوین فصل‌های این کتاب به شرح زیر است:
فصل اول: پیشرفت تاریخی
فصل دوم: جنبه‌های مکانیک کوانتوم
فصل سوم: نانونقص‌ها
فصل چهارم: نانولایه‌ها
فصل پنجم: نانوذرات
فصل ششم: حالت‌های جامد انتخابی با ساختارهای نانوکریستالی
فصل هفتم: نانوساختار
فصل هشتم: توسعه ابزارهای متداول توسط تکنیک‌های نانو
فصل نهم: ابزار الکترونیکی ابداعی مبتنی بر ساختارهای نانو

کتاب «نانوفناوری و نانوالکترونیک: مواد، ادوات، تکنیک‌های اندازه‌گیری» را از فروشگاه اینترنتی واوک می‌توانید خریداری کنید. همچنین سایر کتاب‌های تخصصی نانوالکترونیک را نیز می‌توانید در این فروشگاه مشاهده کنید.