کتاب نانوشیمی – جلد ۲: رویکردی جدید بر نانوساختارها

کتاب نانوشیمی – جلد ۲: رویکردی جدید بر نانوساختارها

جلد دوم کتاب نانوشیمی به قلم دکتر مسعود صلواتی نیاسری و فرنوش توکلی به رشته تحریر درآمده است. این کتاب، پس از استقبال از کتاب نانوشیمی (روش‌های ساخت، بررسی خواص و کاربردها)؛ در سال ۱۳۹۳ توسط انتشارات سخنوران منتشر شده است.
در فصل اول این کتاب،‌ خواننده با خواص، کاربرد و روش‌های تولید نانوساختارهای هسته-پوسته، آشنا می‌شود. فصل دوم به معرفی یکی از فراگیرترین ساختارهای مشاهده شده در طبیعت؛ درخت‌سان‌ها اختصاص دارد. این نانوساختارها، کاربردها و ویژگی‌های منحصر به فردی دارند.
نانوآلیاژها موضوع فصل سوم این کتاب است و در فصل چهارم به نانوالیاف و روش‌های تولید آن پرداخته شده است. مشخصات سیالات فوق‌بحرانی و روش‌های سنتر نانومواد با استفاده از سیالات فوق بحرانی در فصل پنجم به تفصیل بیان شده است.
در سه دهه اخیر،‌ ابررساناها در ابعاد نانو مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته‌اند. فصل ششم کتاب به نانوساختارهای ابررسانا اختصاص دارد. فصل هفتم کتاب مواد، نانومواد متخلخل را مورد بررسی قرار می‌دهد. به طور کلی مواد جامدی که در ساختارشان دارای حفره و منفذ هستند به عنوان مواد متخلخل شناخته می‌شوند. مواد نانومتخلخل موادی هستند که منافذی در محدوده ۱ تا ۱۰۰ نانومتر دارند.
خوانندگان جلد دوم کتاب نانوشیمی با مطالعه فصل هشتم کتاب با نانوساختار‌های میزبان‌ و مهمان آشنا می‌شوند و در فصل نهم کتاب، نانوکامپوزیت‌های پلیمری رسانا مورد بررسی قرار گرفته‌اند.
فصل دهم به دسته‌ای از نانومواد به نام نانوذرات خود تمیزشونده اختصاص دارد. در این بخش کتاب خواص تیتانیا به عنوان یک فتوکاتالیست دارای خاصیت خودتمیزشوندگی به تفصیل بیان شده است. فصل یازدهم کتاب به نانوپودرها اختصاص دارد. کاربردها و روش‌های تولید این دسته از نانوساختارها در این فصل مورد بررسی قرار گرفته است.
نسل جدید سلول‌های خورشیدی، در فصل دوازدهم جلد دوم کتاب نانوشیمی، معرفی شده است. خواننده با مطالعه این بخش اطلاعات جامعی در خصوص روش‌های تولید، ویژگی‌ها و کاربردهای سلول‌های خورشیدی کسب می‌کند. فصل سیزدهم کتاب به بررسی روش‌های تولید، خواص و کاربردهای نقاط کوانتومی اختصاص دارد. در نهایت در فصل پایانی کتاب، فتوکاتالیزورها مورد بررسی قرار گرفته و خواص و کاربردهای آن به تفصیل بیان شده است.

عناوین فصل‌های این کتاب به شرح زیر است:
فصل اول: نانوساختارهای هسته–پوسته
فصل دوم: نانودرخت‌سان‌ها
فصل سوم: نانوآلیاژها
فصل چهارم: نانوالیاف
فصل پنجم: نانوسیالات
فصل ششم: نانو ابررسانا
فصل هفتم: نانومواد متخلخل
فصل هشتم: نانوساختارهای میزبان–مهمان
فصل نهم: نانوکامپوزیت‌های پلیمری رسانا
فصل دهم: نانوذرات خودتمیزشونده
فصل یازدهم: نانوپودرها
فصل دوازدهم: نسل جدید سلول‌های خورشیدی
فصل سیزدهم: نقاط کوانتومی
فصل چهاردهم: نانوفتوکاتالیست‌ها

کتاب «نانوشیمی – جلد ۲: رویکردی جدید بر نانوساختارها» را از فروشگاه اینترنتی واوک می‌توانید اینترنتی ثبت سفارش کنید. همچنین سایر کتاب‌های تخصصی نانوشیمی را نیز می‌توانید در این فروشگاه مشاهده کنید.