کتاب نانوسیالات

معرفی کتاب نانوسیالات

علم نانو مطالعه اصول اولیه مولکول‌ها و ساختارهای با ابعاد بین ۱ تا ۱۰۰ نانومتر است. این ساختارها را نانوساختار می‌نامیم. یکی از کاربردهای ویژه نانوساختارها، ساخت نانوسیالات است. سیال در علم فیزیک به ماده‌ای اطلاق می‌شود که به‌طور مداوم تحت تنش برشی تغییر شکل دهد. سیالات فازهای مختلفی دارند از جمله: مایعات، گازها، پلاسما و تا حدی مواد جامد پلاستیکی.
اولین و مهم‌ترین عنصر پایه در ساخت نانوسیالات، ساخت نانوذره‌های همگن است. منظور از نانوذره، ذراتی با ابعاد نانومتری در هر سه بعد است.
در کتاب «نانوسیالات» سعی شده تا روش‌های سنتز نانوذرات توضیح داده شوند و در ادامه سنتز و کاربرد نانوسیالات مورد بحث قرار بگیرند.
در فصل اول این کتاب ابتدا در خصوص نانوفناوری و شاخه‌های متنوع این علم بحث می‌شود. همچنین سه خاصیت نانوساختارها ارائه می‌شود. چهار روش اصلی برای ساخت نانوذرات یعنی روش‌های مکانیکی، ساخت فاز گازی، شیمی تر و تولید درجا نیز معرفی می‌شوند.
در فصل دوم ابتدا به نانوسیالات و ویژگی‌های آن پرداخته می‌شود. همچنین دو روش تک مرحله‌ای و دو مرحله‌ای برای نانوسیالات ارائه می‌شود. در این فصل همچنین درخصوص اهمیت پایداری نانوسیالات صحبت می‌شود. در نهایت نیز دستگاه‌های تعیین پایداری نانوسیالات از قبیل طیف‌سنج مرئی-فرابنفش، آزمون پتانسیل زتا، گرفتن عکس رسوب، میکروسکوپ الکترونی عبوری و روبشی، روش پراکندگی نور، روش تعادل رسوب و روش امگا ۳ معرفی می‌شوند.
در فصل سوم سعی شده تا پارامترهای ترموفیزیکی نانوسیالات بررسی شود. این پارامترها شامل هدایت حرارتی، ویسکوزیته، تنش برشی، دانسیته، گرمای ویژه، کشش سطحی و ضریب انبساط حرارتی هستند.
انتقال حرارت جابه‌جایی اجباری و طبیعی نانوسیالات برای جریان‌های آشفته و آرام به‌صورت تجربی و نظری در فصل چهارم بررسی می‌شود. همچنین بررسی نظری ضریب انتقال حرارت و ضریب اصطکاک نیز صورت می‌گیرد. در این زمینه کلیه روابط کلاسیک و غیر کلاسیک مربوط به ضریب انتقال حرارت و ضریب اصطکاک به‌صورت کامل برای انواع لوله‌ها بیان شده است.
جوشش ترکیبی از سه نوع انتقال حرارت هدایتی، جابجایی و تابشی است. جوشش موضوع فصل پنجم این کتاب است. دو نوع رایج جوشش استخری و جریانی در این فصل شرح داده می‌شوند. در ادامه نیز شار حرارتی بحرانی به عنوان نقطه عطفی در فرآیندهای جوشش توضیح داده می‌شود. همچنین جوشش نانوسیالات به صورت استخری و جریانی بیان می‌شود.
در فصل پایانی کتاب، ابتدا اختراعات حوزه نانوسیالات ارائه می‌شود، سپس کاربرد نانوسیالات در انتقال حرارت، در صنایع خودرو، الکترونیک و پزشکی معرفی می‌شود. صنایع نظامی و پاک‌کنندگی نانوسیالات از دیگر کاربردهای معرفی شده است.
کتاب «نانوسیالات» توسط احمد امیری، سعید زینالی هریس و مهدی شنبدی به نگارش درآمده است و انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد در سال ۱۳۹۴ آن را منتشر کرده است. این کتاب را از فروشگاه اینترنتی واوک می‌توانید خریداری کنید. همچنین سایر کتاب‌های تخصصی نانوسیال‌ها را از طریق این لینک می‌توانید مشاهده کنید.