از نانو اپتیک چه می‌دانید؟

دکتر محمدی در میان حرف های خویش اشاره می کنند که فناوری نانو به ما اجازه می دهد هزاران گیگا بایت اطلاعات را بر روی سی دی ها ذخیره نمائیم. از دیگر توانایی های این فناوری که در این گفتگو به آن ها اشاره شده است می توان به تصویر بر داری از مولوکول ها، پروتوئین ها و دی ان ای ها اشاره نمود.
بنا بر صحبت های دکتر محمدی، بلورهای فوتونی از دیگر زیر شاخه های نانو بوده و سامانه‌هایی ‏هستند که از تغییر ثابت دی الکتریک در محیط‌های عایق به وجود می‌آیند. در بلورهای فوتونی تغییر ‏دوره‌ای فضایی ثابت دی الکتریک باعث رفتار خاص انتشار جریان فوتونی خواهد شد. با طراحی مناسب ‏می‌توان سامانه‌ای داشت که در آن انتشار نور در گستره خاصی از بسامدها برای قطبش‌های مختلف و ‏جهت‌های انتشار متفاوت ممنوع باشد که به این ناحیه بسامدی در تشابه با بلورهای معمولی گاف نواری ‏گفته می‌شود. ‏ بلورهای فوتونی به‌دلیل اینکه امکان کنترل نحوه انتشار نور را فراهم می‌آورند می‌توانند کاربردهای ‏متفاوتی شامل موج‌برهای بلور فوتونی، کاواک‌های بلور فوتونی، تارهای نوری بر اساس بلورهای فوتونی، ‏حسگرهای مختلف و… داشته باشند.