مشترک خبرنامه الکترونیکی نانوسان شوید

با اشتراک در خبرنامه الکترونیکی نانوسان اخبار و رویدادهای فناوری نانو را بلافاصله پس از انتشار از طریق ایمیل دریافت خواهید کرد. در نظر داشته باشید که علاوه بر مطالب مجله اینترنتی، نانوسان برای فراخوان‌ها و رویدادهای مختلف، ویژه‌نامه و خبرنامه‌های اختصاصی ارسال می‌کند و با توجه به همکاری‌هایی که با نهادی فعال در حوزه فناوری نانو دارد، تخفیف‌هایی برای ثبت‌نام در کارگاه‌های آموزشی، خرید کتاب‌های فناوری نانو، شرکت در مسابقات علمی مرتبط با فناوری نانو، ثبت‌نام در همایش و گردهمایی‌های فناوری نانو را شامل می‌شود.

خبرنامه الکترونیکی نانوسان