رفتن به مطلب
نانوسان‌گپ

تمامی فعالیت‌ها

این جریان به طور خودکار به روز می شود     

 1. هفته گذشته
 2. اجرای هیدروگرافیک (چاپ آبی) روی تمامی سطوح: هیدروگرافیک یا به عبارت دیگر غوطه وری در آب، مجسم ساختن در آب: هیدروگرافیک یا چاپ هیدروگرافی فرآیند پیچیده ای ندارد و دستگاه هیدروگرافیک از یک وان تشکیل می گردد که قابلیت چرخش آب را داشته باشد. این دستگاه با نام های وان هیدروگرافیک،‌ دستگاه هیدروگرافیک، حوضچه هیدروگرافیک، کربو هیدرات،‌ واتر ترانسفر، چاپ آبی،‌ چاپ غوطه وری، چاپ انتقال آب، تصویر برداری انتقال آب و فرو بردن آبی شناخته شده است. چاپ هیدروگرافیک یک کار تزئینی برای جسم های سه بعدی است که در سراسر دنیا برای تزئین تنوع زیادی از اجسام استفاده می شود. کاربرد دستگاه هیدروگرافیک در همه مواردی مانند: پلاستیک، چوب، فایبرگلاس، فلز، سرامیک کاربرد دارد. در اغلب موارد اگر موادی را در آب غوطه ور شوند می توان چاپ هیدوگرافیک را بر روی آن بکا برد. در این طرح از فیلم: محلول در آب پهن میشود که نقاشی بر روی آن انجام شده است که به اکتیواتور نیاز دارد. فیلم حل می شود و جوهر بر روی سطح آب باقی می ماند . این کار به آماده سازی نیاز دارد. جایی که قرار است چاپ روی آن انجام شود باید اول با یک مواد اولیه پوشیده شود . درسیستم هیدروگرافیک فیلم هیدروگرافیک روی اب باز شده. سپس به وسیله پیستولت روی ان محلول فعال کننده بنام اکتیویتور اسپری میشود. قطعه که قبلا پرایمر خورده در حالت ۹۰ درجه داخل دستگاه هیدروگرافیک دیپ شده. طرح هیدروگرافیک روی قطعه چاپ میشود . شرایط نگهداری فیلم هیدروگرافیک: فیلم هیدروگرافی بسیار به رطوبت و درجه حرارت حساس می باشد.شرایط انبارداری آن باید مناسب باشد تا پایداری و طول عمر بالایی داشته باشند. فیلم های هیدروگرافی باید در شرایط دمایی و رطوبت کنترل شده نگه داری شوند. رطوبت اتاق باید زیر 60% باشد و درجه حرارت اتاق بین 25 - 20 درجه سلسیوس. ماده ی کوتینیگ شفافی که در نهایت بر روی کار انجام می شود. همانی است که بر روی بدنه بیرونی خودرو به کار برده میشود که مقاوم می باشد. کوتینگ این ماده ی شفاف در پایان کار مرحله ی بسیار مهمی می باشد. چون از آن در برابر خراشیدگی محافظت می کند و به آن پایداری می دهد. جنس وان ها : وان های پلاستیکی وان های فلزی وان ها دارای ابعاد مختلفی هستند از عرض 1 متر در طول 80 سانتی متر تا عرض 1 متر در طول 2 متر. ااین جنس وان ابعاد پیش فرض دارد و طبق خواسته مشتری نمی توان ابعاد آن را دلخواه تغییر داد. این جنس وان طول عمر بیشتری نسبت به وان های پلاستیکی دارد. مصرف برق دستگاه میتواند کاهش یابد و گرمای بیرونی آب داخل وان را گرم کند. این نوع دستگاه ابعاد پش فرض دارد و میتوان طبق خواسته مشتری هر ابعاد دلخواهی طراحی کرد.
 3. اجرای هیدروگرافیک (چاپ آبی) روی تمامی سطوح: هیدروگرافیک یا به عبارت دیگر غوطه وری در آب، مجسم ساختن در آب: هیدروگرافیک یا چاپ هیدروگرافی فرآیند پیچیده ای ندارد و دستگاه هیدروگرافیک از یک وان تشکیل می گردد که قابلیت چرخش آب را داشته باشد. این دستگاه با نام های وان هیدروگرافیک،‌ دستگاه هیدروگرافیک، حوضچه هیدروگرافیک، کربو هیدرات،‌ واتر ترانسفر، چاپ آبی،‌ چاپ غوطه وری، چاپ انتقال آب، تصویر برداری انتقال آب و فرو بردن آبی شناخته شده است. چاپ هیدروگرافیک یک کار تزئینی برای جسم های سه بعدی است که در سراسر دنیا برای تزئین تنوع زیادی از اجسام استفاده می شود. کاربرد دستگاه هیدروگرافیک در همه مواردی مانند: پلاستیک، چوب، فایبرگلاس، فلز، سرامیک کاربرد دارد. در اغلب موارد اگر موادی را در آب غوطه ور شوند می توان چاپ هیدوگرافیک را بر روی آن بکا برد. در این طرح از فیلم: محلول در آب پهن میشود که نقاشی بر روی آن انجام شده است که به اکتیواتور نیاز دارد. فیلم حل می شود و جوهر بر روی سطح آب باقی می ماند . این کار به آماده سازی نیاز دارد. جایی که قرار است چاپ روی آن انجام شود باید اول با یک مواد اولیه پوشیده شود . درسیستم هیدروگرافیک فیلم هیدروگرافیک روی اب باز شده. سپس به وسیله پیستولت روی ان محلول فعال کننده بنام اکتیویتور اسپری میشود. قطعه که قبلا پرایمر خورده در حالت ۹۰ درجه داخل دستگاه هیدروگرافیک دیپ شده. طرح هیدروگرافیک روی قطعه چاپ میشود . شرایط نگهداری فیلم هیدروگرافیک: فیلم هیدروگرافی بسیار به رطوبت و درجه حرارت حساس می باشد.شرایط انبارداری آن باید مناسب باشد تا پایداری و طول عمر بالایی داشته باشند. فیلم های هیدروگرافی باید در شرایط دمایی و رطوبت کنترل شده نگه داری شوند. رطوبت اتاق باید زیر 60% باشد و درجه حرارت اتاق بین 25 - 20 درجه سلسیوس. ماده ی کوتینیگ شفافی که در نهایت بر روی کار انجام می شود. همانی است که بر روی بدنه بیرونی خودرو به کار برده میشود که مقاوم می باشد. کوتینگ این ماده ی شفاف در پایان کار مرحله ی بسیار مهمی می باشد. چون از آن در برابر خراشیدگی محافظت می کند و به آن پایداری می دهد. جنس وان ها : وان های پلاستیکی وان های فلزی وان ها دارای ابعاد مختلفی هستند از عرض 1 متر در طول 80 سانتی متر تا عرض 1 متر در طول 2 متر. ااین جنس وان ابعاد پیش فرض دارد و طبق خواسته مشتری نمی توان ابعاد آن را دلخواه تغییر داد. این جنس وان طول عمر بیشتری نسبت به وان های پلاستیکی دارد. مصرف برق دستگاه میتواند کاهش یابد و گرمای بیرونی آب داخل وان را گرم کند. این نوع دستگاه ابعاد پش فرض دارد و میتوان طبق خواسته مشتری هر ابعاد دلخواهی طراحی کرد.
 4. دستگاه هیدروگرافیک

   

  اجرای هیدروگرافیک (چاپ آبی) روی تمامی سطوح:

  هیدروگرافیک یا به عبارت دیگر غوطه وری در آب، مجسم ساختن در آب:

  هیدروگرافیک یا چاپ هیدروگرافی فرآیند پیچیده ای ندارد و دستگاه هیدروگرافیک از یک وان تشکیل می گردد که قابلیت چرخش آب را داشته باشد. این دستگاه با نام های وان هیدروگرافیک،‌ دستگاه هیدروگرافیک، حوضچه هیدروگرافیک، کربو هیدرات،‌ واتر ترانسفر، چاپ آبی،‌ چاپ غوطه وری، چاپ انتقال آب، تصویر برداری انتقال آب و فرو بردن آبی شناخته شده است.

  چاپ هیدروگرافیک یک کار تزئینی برای جسم های سه بعدی است که در سراسر دنیا برای تزئین تنوع زیادی از اجسام استفاده می شود. کاربرد دستگاه هیدروگرافیک در همه مواردی مانند: پلاستیک، چوب، فایبرگلاس، فلز، سرامیک کاربرد دارد. در اغلب موارد اگر موادی را در آب غوطه ور شوند می توان چاپ هیدوگرافیک را بر روی آن بکا برد.

  در این طرح از فیلم:

  • محلول در آب پهن میشود که نقاشی بر روی آن انجام شده است که به اکتیواتور نیاز دارد.
  • فیلم حل می شود و جوهر بر روی سطح آب باقی می ماند .
  • این کار به آماده سازی نیاز دارد.
  • جایی که قرار است چاپ روی آن انجام شود باید اول با یک مواد اولیه پوشیده شود .
  • درسیستم هیدروگرافیک فیلم هیدروگرافیک روی اب باز شده.
  • سپس به وسیله پیستولت روی ان محلول فعال کننده بنام اکتیویتور اسپری میشود.
  • قطعه که قبلا پرایمر خورده در حالت ۹۰ درجه داخل دستگاه هیدروگرافیک دیپ شده.
  • طرح هیدروگرافیک روی قطعه چاپ میشود .

  شرایط نگهداری فیلم هیدروگرافیک:

  فیلم هیدروگرافی بسیار به رطوبت و درجه حرارت حساس می باشد.شرایط انبارداری آن باید مناسب باشد تا پایداری و طول عمر بالایی داشته باشند. فیلم های هیدروگرافی باید در شرایط دمایی و رطوبت کنترل شده نگه داری شوند. رطوبت اتاق باید زیر 60% باشد و درجه حرارت اتاق بین 25 - 20 درجه سلسیوس.

  ماده ی کوتینیگ شفافی که در نهایت بر روی کار انجام می شود. همانی است که بر روی بدنه بیرونی خودرو به کار برده میشود که مقاوم می باشد. کوتینگ این ماده ی شفاف در پایان کار مرحله ی بسیار مهمی می باشد. چون از آن در برابر خراشیدگی محافظت می کند و به آن پایداری می دهد.

  جنس وان ها :

  وان های پلاستیکی

  وان های فلزی

  وان ها دارای ابعاد مختلفی هستند از عرض 1 متر در طول 80 سانتی متر تا عرض 1 متر در طول 2 متر.

  ااین جنس وان ابعاد پیش فرض دارد و طبق خواسته مشتری نمی توان ابعاد آن را دلخواه تغییر داد.

  این جنس وان طول عمر بیشتری نسبت به وان های پلاستیکی دارد.

  مصرف برق دستگاه میتواند کاهش یابد و گرمای بیرونی آب داخل وان را گرم کند.

  این نوع دستگاه ابعاد پش فرض دارد و میتوان طبق خواسته مشتری هر ابعاد دلخواهی طراحی کرد.

  Screenshot_۲۰۱۹-۰۵-۲۸-۰۰-۲۳-۰۲-1.png

  Screenshot_۲۰۱۹-۰۵-۲۸-۰۰-۲۴-۵۸-1.png

  Screenshot_۲۰۱۹-۰۵-۲۸-۰۰-۲۵-۰۸-1.png

  Screenshot_۲۰۱۹-۰۶-۲۴-۰۰-۲۳-۵۴-1.png

  Screenshot_۲۰۱۹-۰۶-۲۴-۰۰-۲۴-۰۲-1.png

 5. دستگاه آبکاری فانتاکروم :

  سیستم آبکاری پاششی فانتاکروم جدیدترین جایگزین و راه حل برای پوشش های کروم سنتی می باشد. به کمک این سیستم میتوان سطحی کرومی و آینه ای را بر روی تمامی سطوح اجرا نمود که از نظر ظاهر بسیار شبیه آبکاری سنتی می باشد.

  فانتاکروم علاوه بر اینکه پیشرفته ترین روش پوششی و تکمیل سطوح می باشد اولین سیستم پوششی بر پایه آب نیز می باشد این نوع پوشش دارای تمامی طیف های رنگی به جز سفید است.یکی از محاسن بزرگ این سیستم در این است که می توان به سادگی روی اکثر قطعات اعم از : مبلمان، چوب، پلاستیک، شیشه و بلور، پلی استر، خودرو، رزین،گچ، سفال، مجسمه و قطعات دیگر آبکاری فانتاکروم اجرا کرد.

  برخی از مزیت های آبکاری با فانتاکروم نسبت به آبکاری سنتی

  1- انجام آبکاری رنگی و تلفیق با افکت های گوناگون

  2- انجام آبکاری با چندین طیف رنگی که سبب افزایش زیبای بصری می شود.

  3- انجام آبکاری کاملا ضد زنگ، با ضربه پذیری، مقاومت حرارتی و سرعت پوشش دهی بالا

  4- انجام آبکاری در قسمت های مشخص از جسم که باعث کاهش مصرف مواد اولیه می شود.

  5- انجام آبکاری بر روی تمامی سطوح چوبی، سرامیکی، شیشه ای، فلزی پلاستیکی، سیمانی و پلی استر

  6- انجام آبکاری با استفاده از رنگ های سازگار با طبیعت که موجب کاهش آلودگی زیست محیطی می شود.

   

  روش کار با دستگاه فانتاکروم:

  آبکاری با دستگاه فانتاکروم  در 3 مرحله پرایمر یا زیر سازی، کروم و کوتیگ انجام می گیرد:

  ۱- پرایمر:

  • سطح قطعه بسته به نوع  آن باید زیر سازی مناسب انجام شود.
  • پرایمر مخصوص توسط پیستوله معمولی بر روی قطعه پاشیده می شود,قطعه پرایمر شده برای اجرای کار بعدی بایستی یک ساعت در محیطی با دمای 60 درجه سانتی گراد قرار بگیرد.
  • درطول زمان خشک شدن پرایمر از لمس کردن آن خودداری نمایید .

  ۲- کروم:

  • روش کروم کردن قطعه در ۶ مرحله اصلی انجام می شود :

  1 ) سطح قطعه پرایمر شده را با آب مقطر شستشو دهید.

  2 ) محلول اکتیواتور را به طور یکنواخت بر روی سطح اسپری کنید.

  3 ) سطح قطعه را با آب مقطر بطور کامل شستشو دهید.

  4 ) اسپری دو جزعی حاوی محلول های  A و  B  را برداشته و از پایین به بالا اسپری نمایید تا سطح قطعه به طور کامل کرومی گردد.

  5 ) سطح قطعه کروم شده را با آب مقطر شستشو دهید.

  6 ) پس از شستشوی کامل سطح قطعه را با هوای فشرده سیستم خشک نمایید.

  ۳- کوتینگ:

  قطعه کروم شده برای اجرای مرحله بعدی بایستی به مدت یک ساعت در محیطی با دمای 50 درجه سانتی گراد باقی بماند. ولی برای نتیجه بهتر بایستی دوازده ساعت در دمای محیط قرار بگیرد. حال می توانید طیف های رنگی (طلایی،مسی،آبی،صورتی و ...) بر روی قطعه ایجاد نمایید.

   

  از دیگر مزایای خرید از مهندسی ایلیاکالر ، ارائه مشاوره رایگان قبل از خرید، آموزش و مواد اولیه رایگان می باشد. پس از انجام مشاوره با مهندسین ما و خرید دستگاه فانتاکروم، تمامی افکت های آبکاری به صورت رایگان به شما آموزش داده می شود. همچنین یک پک مواد اولیه 50 لیتری به صورت رایگان به شما هدیه داده می شود.

  انواع دستگاه های آبکاری فانتاکروم:

  دستگاه آبکاری فانتاکروم خانگی:

  دستگاه فانتاکروم خانگی مناسب کارهای خانگی و ابعاد کار کوچک است این نوع دستگاه به دلیل حجم کوچکی که دارد امکان کسب درآمد و راه اندازی و اجرای خدمات کروم با حداقل سرمایه را ایجاد می کند.

  از ویژگی های این دستگاه میتوان به این موارد اشاره کرد:

  1) دارای مخازن پلاستیکی 8 الی 10 لیتری می باشد.

  2) حداکثر فشار باری که میتواند تحمل کنم 1/5 بار می باشد.

  3) دارای 3 پیستوله مجزا از هم می باشد.

  4) آموزش رایگان دارد.

  دستگاه آبکاری فانتاکروم صنعتی:

  دستگاه فانتاکروم تک اپراتور صنعتی با دارا بودن مخازن استیل و ضدخورنده و قابلیت پاشش محلول های کروم در سطح نسبتا بالا و راه اندازی خط تولید و اجرای خدمات کروم می باشد.

  از ویژگی های این دستگاه میتوان به این موارد اشاره کرد:

  1) دارای مخازن استیل 18 لیتری می باشد.

  2) حداکثر فشار بادی که میتواند تحمل کند 3 بار می باشد.

  3) هرچه فشار باد بیشتر باشد کیفیت پاشش بالاتر و به طبع کیفیت کروم بهتر می شود.

  4) دارای 3 پیستوله مجزا از هم می باشد.

  5) آموزش رایگان دارد.

  دستگاه آبکاری فانتاکروم صنعتی دو اپراتور

  دستگاه آبکاری فانتاکروم دو اپراتور صنعتی برای کار هایی با تیراژ بالا طراحی شده که قابلیت اجرا توسط دو نفر بطور هم زمان را دارد. این دستگاه برای کارهای تیراژ کاملا به صرفه بوده زیرا با کمترین هزینه منتاژ می توانید بیشترین تیراژ در روز را با دستگاه انجام دهید.

  از ویژگی های این دستگاه می توان به این موارد اشاره کرد :

  1) دارای مخازن استیل 18 لیتری می باشد.

  2) حداکثر فشار بادی که میتواند تحمل کند 3 بار می باشد.

  3) بطور هم زمان دو نفر می توانند از دستگاه استفاده کنند.

  4) دارای 6 پیستوله مجزا از هم می باشد.

  5) آموزش رایگان دارد .

  IMG_20190525_180334_893.jpg

  Screenshot_۲۰۱۹-۰۵-۱۱-۰۱-۲۱-۵۶-1.png

  Screenshot_2019-05-16-10-26-52-1.png

  Screenshot_۲۰۱۹-۰۵-۳۰-۰۱-۴۲-۰۰-1.png

  Screenshot_۲۰۱۹-۰۶-۲۳-۱۱-۵۶-۵۷-1.png

 6. کاربرد دستگاه مخمل پاش MakhmalPash :

  فلوک پاش MakhmalPash

  دستگاه مخمل پاش، یک دستگاه کاملا مدرن است که با باردار کردن ذرات ، قابلیت پاشش آنها را بر روی اجسام مختلف را ایجاد می کند، دستگاه مخمل پاش یک دستگاه های ولتاژ بوده و قابلیت اجرای پوشش مخمل بر روی انواع سطوح مختلف را دارد.

  دستگاه فلوک پاش در حال حاضر ناشناخته می باشد. زیرا این صنعت بسیار تازه بوده و می تواند کاربردهای متنوعی در صنایع مختلف داشته باشد . لازم به ذکر است که برای رسیدن به یک کار خوب و باکیفیت: حتما باید از پودر مخمل و چسب مخمل با کیفیتی استفاده کرد . چاپ مخمل، پاشش پودر الیاف مویی شکل است که درازای آنها در حدود 0.5 تا 6 میلیمتر هستند. برخورد الیاف در داخل چسب روی کار باعث فروریختن و چسبیدن الیاف در داخل چسب می شود. پس از خشک شدن چسب، ظاهری مانند تکه ای از پارچه مخملی پیدا می کند.

  اهمیت چسب در فلوک پاشی (MakhmalPash) :

  • انتخاب چسب می تواند کمک زیادی در کیفیت کار داشته باشد.
  • نوع چسب از نظر ضدآب بودن و یا هواخشک بودن و نظایر آن بسته به کاربرد انتخاب میگردد.
  • هدف کلی این است که پودر مخمل به بهترین شکل داخل چسب وارد شود و تا زمان خشک شدن همانگونه باقی بماند.
  • برای اینکه پودر مخمل بصورت ایستاده قرار گیرد از میدان الکتریکی برای باردار شدن الیاف استفاده می شود.
  • اگر ولتاژ باردار کننده وجود نداشته باشد الیاف بصورت خوابیده روی چسب افتاده و جلوه برجسته بودن ندارند .

  چاپ مخمل یا فلوک با دستگاه فلوک پاش MakhmalPash:

  کاربرد های زیادی در صنایع نساجی برای ایجاد طرح های مخملی روی لباس و پارچه دارد. از تیشرت های معمولی گرفته تا پارچه های مبلی که در کارخانه تولید می شوند از این تکنیک بهره می برند. ایجاد طرح برجسته روی لباس می تواند جلوه ای خاص به لباس بدهد. پوشش مخملی احساس نرمی به بیننده می دهد.

  همچنین چاپ مخمل با دستگاه فلوک پاش :

  • در تزئین جعبه های کادویی، مقواهای مصارف تزیینی، لوازم تزیینی، مجسمه سازی و تزیین وسایل و تولیدات ابتکاری
  • در صنایع خودرو سازی : برای زه های لاستیکی دور شیشه پنجره خودرو، دکور داخلی اتومبیل
  • در ساخت دکور و طرح روی دیوار
  • در صنعت کفش ، کیف ، و صنایع وابسته چرمی کاربر دارد.

  IMG_20190528_231051_033.jpg

  ۲۰۱۹۰۵۰۶_۲۰۴۵۴۷.jpg

  IMG_20190507_012802_602.jpg

 7. makhmalpashfanta chrome

  تولیدکننده مخمل پاش پودرمخمل 02156573155

  فانتا کروم،دستگاه مخمل پاش،دستگاه هیدروگرافیک صفحه نخست فانتا کروم،دستگاه مخمل پاش،دستگاه هیدروگرافیک دستگاه مخمل پاش دستگاه مخمل پاش پودر مخمل آبکاری کروم رنگی آبکاری با فانتاکرو در انواع رنگ تلفن تماس : 56573155-021 تلفن همراه : 09127692842 دستگاه مخمل پاش، دستگاه فانتاکروم، دستگاه هیدروگرافیک ایلیاکروم ، فروش و خدمات انواع مخمل پاش و فانتاکروم با قیمت رقابتی دستگاه فانتاکروم دستگاه فانتاکروم فانتاکروم یا فانتا کروم سیستمی پوششی و نوین میباشد. این دستگاه، جدید ترین جایگزین وراه حل برای پوشش های کروم سنتی می باشد به کمک دستگاه فانتاکروم میتوان سطحی کرومی و آینه ای را برروی تمامی سطوح اجرا نمود که از نظر ظاهر بسیار شبیه آبکاری کروم سنتی می باشد. ... مواد اولیه فانتاکرم مواد اولیه فانتاکرم روی دستگاه های آبکاری فانتاکروم یک پک مواد اشانتیون داده میشود که 42 متر مربع پوشش داده و ضامن زیبایی آبکاری فانتاکروم شما خواهد بود. مواد فانتاکروم شامل انواع رنگ فانتاکروم و مواد لازم جهت آبکاری کروم میباشد. ... فانتاکروم هفت رنگ فانتاکروم هفت رنگ این محلول فانتاکروم بعد از آبکاری قطعه در وان و با محلول هفت رنگ دیپ میشود و افکت های رنگی و منتوع به کار ما میدهد. این محلول فانتا کروم آماده شده و در شرکت ایلیا کروم موجود است ... فیلم آموزش فانتاکروم فیلم آموزش فانتاکروم فیلم آموزش و نحوه عملکرد دستگاه فانتاکروم به صورت آنلاین با قابلیت دانلود ... دستگاه مخمل پاش اتوماتیک دستگاه مخمل پاش اتوماتیک این مخمل پاش با تکنولوژی روزدنیا ساخته شده و قابلیت مخمل پاشی روی سطوح وسیع راداراست.مخزن این دستگاه مخمل پاش قابلیت حمل 3 کیلوگرم پودر مخمل راداراست. این دستگاه درایجاد چاپ مخمل، یک دستگاه منحصربه فرد به حساب می اید ودارای ۳ سال گارانتی تعویض می باشد ... دستگاه مخمل پاش حرفه ای دستگاه مخمل پاش حرفه ای مخمل پاش حرفه ای ایلیا، یک دستگاه فوق العاده و با کیفیت و حرفه ای از سری دستگاه های مخمل پاش است که مخمل پاشی را بسیار آسان نموده است. مزایایی چون عدم برق گرفتگی، تنظیم شدت پاشش مخمل، تعویض سریع سری ، استفاده بدون سیم ارت و مخمل پاشی روی بدن، این دستگاه را متمایز کرده است. قیمت مناسب و گارانتی 5 ساله ، خرید این مخمل پاش را بسیار مقرون به صرفه نموده است ... دستگاه مخمل پاش دستگاه مخمل پاش مخمل پاش را در دنیا به نام های تجاری نظیر دستگاه مخمل پاش ، دستگاه مخمل پاشی ، دستگاه فلوک ، جیرپاش ، رنگ مخملی شناخته میشود . اساس کار دستگاه مخمل پاش ایجاد یک سطح کاملا مخملی و یکنواخت بر روی قطعات و مکان های مورد نظر است .با استفاده از دستگاه مخمل پاش میتوان به عنوان نمونه یک شی تزئینی مانند مجسمه – عروسک و… را پوشش مخملی داد . ... مخمل پاش الکتروسیس مخمل پاش الکتروسیس دستگاه مخمل پاش الکتروسیس تنها دستگاه مخمل پاش است که قابلیت اجرای مخمل بر روی سقف و دیوار را دارد. ... مواد اولیه مخمل پاش مواد اولیه مخمل پاش ایلیاکروم مرکز فروش مواد اولیه مخمل پاشی با دستگاه به صورت خرده و عمده فروشی با قیمت رقابتی آماده ارائه خدمات فروش میباشد. 120 رنگ پودر مخمل ترک اورجینال به صورت کیلویی و عمده ، چسب درجه یک ایلیاکروم برای سطوح مختلف ... فیلم آموزش مخمل پاش فیلم آموزش مخمل پاش فیلم آموزش و نحوه عملکرد دستگاه مخمل پاش به صورت آنلاین با قابلیت دانلود ... دستگاه هیدروگرافک دستگاه هیدروگرافک فرآیند هیدروگرافیک روی گستره متنوعی از اشیاه قابل اجراست، از قطعات داخلی هواپیما و قطعات خودرو گرفته تا قطعات کوچکی همچون گوشی موبایل. فیلم های هیدروگرافیک روی تمام سطوح از جمله پلاستیک، چوب، فایبرگلاس، فلز و سرامیک قابلیت اجرا دارند. چاپ هیدرو گرافی برای اکثر قطعاتی که قابلیت مستغرق شدن در آب را داشته باشند امکان پذیر است. ... دستگاه هیدروگرافک اتوماتیک دستگاه هیدروگرافک اتوماتیک این دستگاه هیدروگرافیک طوری طراحی شده است که دمای آب را یکسان ومورد نیاز نگه می دارد تا اپراتور بتواند چاپ روی آب را به راحتی انجام دهد ، همچنین سیستم شستشوی اتوماتیک برروی این دستگاه نسب گردیده است. ... مواد اولیه هیدروگرافیگ مواد اولیه هیدروگرافیگ فیلم هیدروگرافی در سه عرض مختلف موجود می باشد. 50 cm wide X any length 80-90 cm wide X any length 100 cm wide X any length ... رنگ مصنوعی گل و گیاه رنگ مصنوعی گل و گیاه رنگ های تک جزیی پای اب برای رنگ امیزی گل و گیاه ،ساختار این رنگ به طوری هست که به گیاه اسیبی نمیزند و این رنگ با گیاه رشد میکند،قابلیت استفاده برای گل خانه ها، مراکز پرورش گیاه،گل فروشی ها،بازار گل و گیاه ... راه اندازی کسب و کار موفق با فانتاکروم ، مخمل پاش یکی از سوالات مهمی که همیشه افراد جویای کار و راه اندازی کسب و کار موفق ، از خود میپرسند ، این است : چه کاری میتوانیم راه اندازی کنیم که با کمترین سرمایه گذاری بیشترین سود و کمترین ریسک را داشته باشیم. ما به شما ورود در حوضه خدمات آبکاری و پوششی نوین فانتا کروم را پیشنهاد میکنیم. امروزه در بازار ، محصولات تزیینی در اصناف مختلف ، بسیار مورد توجه قرار گرفته است. اجناس و خدماتی که به زیباتر شدن کالا خواهد انجامید. یکی از شیوه های مرسوم برای این کار ، آبکاری کروم و پاشش سطح مخمل روی اجسام و انواع کالاها است. ما با پایین آوردن هزینه ساخت و بومی کردن دستگاه آبکاری کروم و مخمل پاش ، انتخابی مناسب را برای شما ایجاد کرده ایم. شما به راحتی میتوانید با خرید یک دستگاه فانتاکروم در تهران که یک دستگاه آبکاری کروم میباشد ، با هزینه ای اندک ، شروع به ارائه خدمات آبکاری کروم نمایید. همچنین با خرید دستگاه مخمل پاش، قادر خواهید بود ، سطح مخمل را روی اکثر اجسام ایجاد کنید. یکی از مشکلات مهم در این
 8. makhmalpashfanta chrome

  پودرمخمل 02156573155

  پودر مخمل در رنگ های مختلف کلمات کلیدی چسب مخمل ضد آب چاپ آبی پک مواد فانتاکروم پودر مخمل واترترانسفر فیلم هیدروگرافیک فلوک پاش جیر پاش اکتیواتور آبکاری کروم هیدروگرافیک مخمل پاش فانتاکروم ابکاری بایگانی ارديبهشت ۱۳۹۸(۸) آخرین مطلب نمونه آبکاری رنگی یر روی قطعات اتومبیل انواع طرح های هیدروگرافیک دستگاه هیدروگرافیک پودر مخمل انواع پودر مخمل مخمل پاش صنعتی و خانگی دستگاه مخمل پاش نمونه کار مخمل بر روی قاب گوشی با دستگاه مخمل پاش پیوندهای روزان
 9. makhmalpashfanta chrome

  پودرمخمل 02156573155

  پودر مخمل در رنگ های مختلف کلمات کلیدی چسب مخمل ضد آب چاپ آبی پک مواد فانتاکروم پودر مخمل واترترانسفر فیلم هیدروگرافیک فلوک پاش جیر پاش اکتیواتور آبکاری کروم هیدروگرافیک مخمل پاش فانتاکروم ابکاری بایگانی ارديبهشت ۱۳۹۸(۸) آخرین مطلب نمونه آبکاری رنگی یر روی قطعات اتومبیل انواع طرح های هیدروگرافیک دستگاه هیدروگرافیک پودر مخمل انواع پودر مخمل مخمل پاش صنعتی و خانگی دستگاه مخمل پاش نمونه کار مخمل بر روی قاب گوشی با دستگاه مخمل پاش پیوندهای روزان
 10. جدیدا
 11. floking

  ابکاری فانتاکروم/09356458299

  کالرفول کروم خانه درباره من سرآغاز تماس با من نمونه آبکاری رنگی یر روی قطعات اتومبیل شرکت کالرفول کروم تولید کننده دستگاه های آبکاری فانتاکروم خانگی و صنعتی. دستگاه مخمل پاش خانگی و صنعتی. دستگاه هیدروگرافیک (واترترانسفر). فروش مواد آبکاری فانتاکروم. فروش فرمول فانتاکروم. فروش پودر و چسب مخمل پاشی. فروش فیلم و اکتیویتور هیدروگرافیک. برای تهیه دستگاها و اموزش با کالرفول کروم تماس بگیرید 09127692842/02156573155 ۱۴ ارديبهشت ۰ نظر ۰ ۰
 12. پودر مخمل در رنگ های مختلف 09127692842/02156573155 ۹۸/۰۲/۱۱ ۰ ۰ مینا نعمتی
 13. پودر مخمل در رنگ های مختلف 09127692842/02156573155 ۹۸/۰۲/۱۱ ۰ ۰ مینا نعمتی
 14. پودرمخملمخمل پاش بهترین و اولین تولید کننده پودرمخمل دستگاه های مخملپاش ، آبکاری و هیدروگرافیک در ایران/دستگاه هایی با بالاترین کیفیت و نازلترین قیمت را از ما بخواهید/ارایه دستگاه در اصفهان ،کرج،شییراز،مشهد ، تهران و سایر استان ها.../ساخت جیر پاش/فانتاکروم09127692842 دستگاه مخمل پاش 002156573155/دستگاه ابکاری 09127692842/ پودر و چسب مخمل / آرادکروم تولیدکننده دستگاه های فانتاکروم/چاپ آبی و...
 15. پودرمخمل پودر مخمل چیست؟ اطلاعاتی در مورد پودرمخمل فروش پودرهای مخمل درجه یک در ایران می باشد. استفاده از پودر مناسب در اجرای پروژه های مخمل پاشی با دستگاه مخمل پاش بسیار مهم است. رنگهای متنوعی که پودرهای مخمل دارا می باشد به شما امکان استفاده و پوشش انواع سطوح را خواهد داد. برند ایلیاکروم آماده ارسال مخمل ایرانی، ترک، چینی با امکان انتخاب تنوع رنگی به تمام نقاط کشور است.بیش از ۱۰۰ طیف رنگی پودرهای مخمل به صورت خرده و عمده. پودرهای مخمل از جنس های: نایلون ، ویسکوز ، آکرولیک ، پلی آمید ساخته می شود. جنس پلی آمید بیشترین استفاده را به دلیل خوش رنگ بودن و دوام و کیفیت مناسب به خود اختصاص می دهد. برخورد پودر به چسب روی کار باعث فروریختن و چسبیدن پودر در داخل چسب می شود. هدف این است که پودر مخمل به بهترین شکل داخل چسب وارد شده و تا زمان خشک شدن همانگونه باقی بماند. پودر مخمل ایرانی : این پودر از الیاف پنبه ای تولید می شود و تنها با اندازه ۰٫۵ میلیمتر عرضه می گردد. شرکت ایلیاکروم تنها تولید کننده پودرهای مخملی ایرانی و آماده ارسال به تمام نقاط کشور می باشد . می باشد. این پودر دارای تنوع رنگی محدودی است و برای افرادی که به دنبال تنوع رنگی هستند پیشنهاد می شود، کاتالوگ رنگ مخمل ایرانی را از شرکت فلوکان استار تهیه نمایند این پودر ها تولید فلوکان استار بوده و با تلاش بیشتر و حمایت شما مصرف کنندگان محترم بر این هستیم تا محصولات بهتر و با کیفت تری را عرضه بازار کنیم. پودر های آکریلیک (اکرولیک) پرز پنبه و کتان و پلی استر از تولیدات این گروه ایرانی است ۵/.میل یا پنج دهم شروع تولید پودر مخمل ایرانی است اندازه پودر مخمل هر چند بلند تر باشد کیفیت نرمی و لطافت ان بهتر می شود. البته یک نکته هم اینجا فراموش نشود که دنیر یا سایز قطر نخ هم در این نکته بسیار مهم است برای الیاف بلند تر نخ دنیر بالا استفاده می شود مانند پودر مخمل ۳ و ۶ میل. پودر مخمل ترکیه ای: این پودر در جنس های مختلفی عرضه می شود: پلی آمیدپلی استرویسکوز جنس پلی آمید از پلاستیک تشکیل شده است که با لیزر های مجهز خرد می شود. پلی آمنید از نظر نرمی و لطافت بین پودر ها در رتبه اول قرار دارد. جنس پلی استر هم از پلاستیک تشکیل می شود. ولی از نظر نرمی و لطافت گیفیت کمتری نسبت به پلی آمید دارد. ضخامت این نوع پودر های ذکر شده از ۱ میلیمتر شروع شده و تا ۶ میلیمتر ادامه دارد. جنس ویسکوز از پارچه است و از نظر کیفیتی همانند پلی آمید است. ولی از نظر بارداری کیفیت پایین تری دارد.
 16. #فانتا_کروم #دستگاه_مخمل_پاش #مخمل_پاش #قیمت_پودر_مخمل #قیمت_دستگاه_مخمل_پاش #پودرمخمل #هیدروگرافیک #دستگاه_فانتاکروم #قیمت_مواد_فانتاکروم #مخملپاشی #فانتاکروم #فروش_پودرمخمل #دستگاه_فانتاکروم #پودرمخملترک #رنگ_مخمل_پاش #قیمت_فانتا_کروم #فروش_دستگاه_مخملپاش #خرید_رنگ_مخملی #هیدروگرافیک #آبکاری_فانتا_کروم #فانتاکروم_چیست #فروش_دستگاه_فانتاکروم #دستگاه_آبکاری_کروم #خرید_دستگاه_مخمل_پاش #دستگاه_هیدروگرافیک #فروش_مخملپاش #وان_هیدروگرافیک #پترن_هیدروگرافیک #برچسب_هیدروگرافیک #هیدروگرافی_خودرو #_دستگاه_مخمل_پاش تماس با ما تهران ، شهرستان بهارستان ، شهرک همدانک ، گلستان پنجم ، پلاک 8 نمایش در نقشه گوگل تلفن : 02156573155 شماره همراه : 09127692842 | 09378520929 09356458299 | 09359495590 ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید کپی‌رایت
 17. تلفن تماس : 56573155-021 تلفن همراه : 09127692842 ایلیا کروم، فروش و خدمات دستگاه فانتاکروم، دستگاه مخمل پاش و هیدروگرافیک ایلیاکروم تولید کننده دستگاهای ابکاری فانتاکروم ،دستگاه مخمل پاش،دستگاه هیدروگرافیک،و تامین کننده متریال مصرفی هر سه دستگاه اعم از پودرمخمل چسب مخمل مواد ابکاری فانتاکروم پودراکلیل فیلم و طرح هیدروگرافیک اکتیویتور پرایمر و کوتینگ فانتاکروم اموزش کارکرد مخمل پاش فانتاکروم و هیدروگرافیک اموزش ساخت وفرمول مواد فانتاکروم محصولات ما دستگاه فانتاکروم فانتاکروم جدیدترین استاندارد پاششی و جایگزین روش های آبکاری سنتی است، که ۲۵ سال پیش توسط پیک کارلو ایتالیایی وارد دنیای صنعت شد اطلاعات بیشتر دستگاه مخمل پاش دستگاه مخمل پاش، یک دستگاه کاملا مدرن است که با باردار کردن ذرات ، قابلیت پاشش آنها را بر روی اجسام مختلف را ایجاد میکند اطلاعات بیشتر پودر مخمل اطلاعاتی در مورد پودرمخمل فروش پودرهای مخمل درجه یک در ایران می باشد. استفاده از پودر مناسب در اجرای پروژه های مخمل پاش. اطلاعات بیشتر نمونه پودر مخمل نمونه های بسیار متنوعی از دستگاههای مختلف مخمل پاش فانتا کروم وجود دارد که می توان آن را در اشکال مختلف مشاهده کرد. نمونه های بیشتر چسب مخمل یکی از مهم ترین مواردی که پس از پودر مخمل برای افراد اهمیت دارد چسب مخمل پاشی می باشد. این چسب برای ایجاد سطحی صاف و مقاومت در مقابل شستشو و سایش کاربرد دارد. اطلاعات بیشتر دستگاه هیدروگرافیک دستگاه هیدروگرافیک یا چاپ آبی که یک فرایند دکوراتیو سه بعدی است، اولین بار در سال ۱۹۸۴ در کشور آمریکا ساخته شد اطلاعات بیشتر نمونه اجرا شده با دستگاه فانتاکروم هماهطور که مشاهده می کنید یک نمونه اجراشده با دستگاه فانتا کروم وجود دارد.به زیبایی کار دقت کنید.این فقط یک نمونه از هزاران نمونه است. نمونه اجرا شده با دستگاه فانتاکروم هماهطور که مشاهده می کنید یک نمونه اجراشده با دستگاه فانتا کروم وجود دارد.به زیبایی کار دقت کنید.این فقط یک نمونه از هزاران نمونه است. نمونه اجرا شده با دستگاه فانتاکروم هماهطور که مشاهده می کنید یک نمونه اجراشده با دستگاه فانتا کروم وجود دارد.به زیبایی کار دقت کنید.این فقط یک نمونه از هزاران نمونه است. نمونه کار هیدروگرافیک تماس با ما تهران ، شهرستان بهارستان ، شهرک همدانک ، گلستان پنجم ، پلاک 8 نمایش در نقشه گوگل تلفن : 02156573155 شماره همراه : 09127692842 | 09378520929 09356458299 | 09359495590 ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید کپی‌رایت 2019 © فلت‌سام
 18. پودر مخمل چیست؟ اطلاعاتی در مورد پودرمخمل فروش پودرهای مخمل درجه یک در ایران می باشد. استفاده از پودر مناسب در اجرای پروژه های مخمل پاشی با دستگاه مخمل پاش بسیار مهم است. رنگهای متنوعی که پودرهای مخمل دارا می باشد به شما امکان استفاده و پوشش انواع سطوح را خواهد داد. برند ایلیاکروم آماده ارسال مخمل ایرانی، ترک، چینی با امکان انتخاب تنوع رنگی به تمام نقاط کشور است.بیش از ۱۰۰ طیف رنگی پودرهای مخمل به صورت خرده و عمده. پودرهای مخمل از جنس های: نایلون ، ویسکوز ، آکرولیک ، پلی آمید ساخته می شود. جنس پلی آمید بیشترین استفاده را به دلیل خوش رنگ بودن و دوام و کیفیت مناسب به خود اختصاص می دهد. برخورد پودر به چسب روی کار باعث فروریختن و چسبیدن پودر در داخل چسب می شود. هدف این است که پودر مخمل به بهترین شکل داخل چسب وارد شده و تا زمان خشک شدن همانگونه باقی بماند. پودر مخمل ایرانی : این پودر از الیاف پنبه ای تولید می شود و تنها با اندازه ۰٫۵ میلیمتر عرضه می گردد. شرکت ایلیاکروم تنها تولید کننده پودرهای مخملی ایرانی و آماده ارسال به تمام نقاط کشور می باشد . می باشد. این پودر دارای تنوع رنگی محدودی است و برای افرادی که به دنبال تنوع رنگی هستند پیشنهاد می شود، کاتالوگ رنگ مخمل ایرانی را از شرکت فلوکان استار تهیه نمایند این پودر ها تولید فلوکان استار بوده و با تلاش بیشتر و حمایت شما مصرف کنندگان محترم بر این هستیم تا محصولات بهتر و با کیفت تری را عرضه بازار کنیم. پودر های آکریلیک (اکرولیک) پرز پنبه و کتان و پلی استر از تولیدات این گروه ایرانی است ۵/.میل یا پنج دهم شروع تولید پودر مخمل ایرانی است اندازه پودر مخمل هر چند بلند تر باشد کیفیت نرمی و لطافت ان بهتر می شود. البته یک نکته هم اینجا فراموش نشود که دنیر یا سایز قطر نخ هم در این نکته بسیار مهم است برای الیاف بلند تر نخ دنیر بالا استفاده می شود مانند پودر مخمل ۳ و ۶ میل. پودر مخمل ترکیه ای: این پودر در جنس های مختلفی عرضه می شود: پلی آمیدپلی استرویسکوز جنس پلی آمید از پلاستیک تشکیل شده است که با لیزر های مجهز خرد می شود. پلی آمنید از نظر نرمی و لطافت بین پودر ها در رتبه اول قرار دارد. جنس پلی استر هم از پلاستیک تشکیل می شود. ولی از نظر نرمی و لطافت گیفیت کمتری نسبت به پلی آمید دارد. ضخامت این نوع پودر های ذکر شده از ۱ میلیمتر شروع شده و تا ۶ میلیمتر ادامه دارد. جنس ویسکوز از پارچه است و از نظر کیفیتی همانند پلی آمید است. ولی از نظر بارداری کیفیت پایین تری دارد. تماس با ما تهران ، شهرستان بهارستان ، شهرک همدانک ، گلستان پنجم ، پلاک 8 نمایش در نقشه گوگل تلفن : 02156573155 شماره همراه : 09127692842 | 09378520929 09356458299 | 09359495590 ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید کپی‌رایت 2019 © فلت‌سام
 19. دستگاه فانتاکروم چیست؟ فانتاکروم جدیدترین استاندارد پاششی و جایگزین روش های آبکاری سنتی است، که ۲۵ سال پیش توسط پیک کارلو ایتالیایی وارد دنیای صنعت شد و تعریف جدیدی از آبکاری کروم را ارائه نمود، گروه مهندسی ایلیا کروم از سال ۸۸ اقدام به ساخت و تولید دستگاه فانتاکروم تک اپراتور، فانتاکروم دو اپراتور، دستگاه فانتاکروم خانگی و فانتاکروم کابین دار کرد و توانست به واسطه کیفیت و خدمات بالا جایگاه ویژه ای در میان فعالین صنعت بدست آورد در متد آبکاری پاششی یا فانتاکروم، آبکاری توسط دستگاه فانتاکروم و با استفاده از مواد نانو انجام میگیرد که به دلیل طراحی و رابط کاربری ساده، مزایای بیشتر و هزینه کمتر نسبت به روش سنتی مورد توجه فعالین این صنعت قرار گرفته است، نکته دیگری که باعث محبوب شدن این روش آبکاری در میان صنعت گران شده است حذف محدودیت ها آبکاری سنتی در فانتاکروم بود، بطور مثال در روش آبکاری سنتی نمیتوان سطوح با طول و عرض زیاد را آبکاری کرد اما دستگاه فانتاکروم در کمتر از چند دقیقه تمامی سطوح با اندازه های مختلف به بهترین کمیفیت آبکاری میکند. تماس با ما تهران ، شهرستان بهارستان ، شهرک همدانک ، گلستان پنجم ، پلاک 8 نمایش در نقشه گوگل تلفن : 02156573155 شماره همراه : 09127692842 | 09378520929 09356458299 | 09359495590 ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید کپی‌رایت 2019 ©
 20. چسب مخمل چیست؟ یکی از مهم ترین مواردی که پس از پودر مخمل برای افراد اهمیت دارد چسب مخمل پاشی می باشد. این چسب برای ایجاد سطحی صاف و مقاومت در مقابل شستشو و سایش کاربرد دارد. چسب قابل اجرا بر روی تمام سطوح : چوب ، سفال ، پلاستیک ، شیشه ، ابزار گچی ، کناف و … – چسب ها اصولا بر دو نوع مختلف تقسیم بندی می شوند : چسب های پایه آبچسب های پایه حلالی باید در انتخاب نوع چسب مخمل پاش دقت لازم را داشته باشید زیرا در صنعت پاشش نوع و خاصیت چسب برای دست یافتن به نتیجه مطلوب به شما کمک شایانی خواهد کرد. مهندسین شرکت ایلیاکروم در ادامه مطلب برای راهنمایی شما عزیزان در زمینه انواع چسب و نوع کاربرد توضیحاتی ارائه خواهند داد که پیشنهاد می کنیم ما را دنبال کنید و در صورت هرگونه سوال و مشاوره با با تماس بگیرید. خواص و ویژگی های چسب فلوک پاشی: ۱ – مقاومت بسیار بالا در برابر آب ۲ – انعطاف پذیری بعد از خشک شدن ۳ – قابل اجرا بودن روی تمام اجسام انواع چسب های فلوک پاشی: ۱ – چسب ۱۳۵۰ ۲ – چسب TS10 ۳ – چسب TS18 ۴ – چسب ویسکوز چسب مخمل ۱۳۵۰: این چسب پایه آب است.درحالت معمولی برای اجسامی که فقط حالت تزئینی دارند مناسب است.از نظر استقامت در پایین ترین سطح، از کیفیت خوبی برخوردار است.برای اجسامی مانند: گل و گیاه، دیوار، سفال، داشبورد، ستون، شیشه، فلزات، بسیار مناسب است. چسب مخمل تی اس ۱۰ (TS 10): این چسب پایه آب است.برای اجسامی که حالت تزئینی دارند مناسب است.از نظر پوشش دهی به مخمل از کیفیت بهتری برخوردار است.میانگین زمان برای پاشش مخمل : ۲ دقیقه.قابلیت اجرا روی تمامی سطوح.کیفیتی تضمین شده روی سطوحی چون: سفال، سرامیک، دیوار، گچ، چوب. چسب مخمل تی اس ۱۸ (TS 18): این چسب پایه آب است.برای اجسامی که حالت تزئینی و مصرفی دارند مناسب است.از نظر پوشش دهی کیفیت عالی دارد.میانگین زمان پاشش مخمل: ۲ دقیقه.قابلیت اجرا روی تمامی سطوح با تضمین شستشو.اگر قطعه مخمل شده با این چسب گرما ببیند استقامت چندبرابری دارد.برای دمایی حدودا ۶۰ درجه عالی است.قابلیت اجرا روی تمامی سطوح: از قطعات کوچک تا پوشش کامل خودرو. چسب مخمل ویسکوز: این چسب پایه آب است.مخصوص پارچه و اجسام انعطاف پذیر می باشد.از نظر پوشش دهی قابلیت چاپ را دارد.میانگین زمان برای پاشش مخمل: ۵ دقیقه.از این چسب برای چاپ تی شرت استفاده میکنند.قابلیت شستشو با مواد شوینده.این چسب نیاز به هاردنر (خشک کن) دارد. تماس با ما تهران ، شهرستان بهارستان ، شهرک همدانک ، گلستان پنجم ، پلاک 8 نمایش در نقشه گوگل تلفن : 02156573155 شماره همراه : 09127692842 | 09378520929 09356458299 | 09359495590 ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید کپی‌رایت 2019 © فلت‌سام
 21. دستگاه مخمل پاش چیست؟ دستگاه مخمل پاش، یک دستگاه کاملا مدرن است که با باردار کردن ذرات ، قابلیت پاشش آنها را بر روی اجسام مختلف را ایجاد میکند، دستگاه مخمل پاش یک دستگاه های ولتاژ بوده و قابلیت اجرای پوشش مخمل بر روی انواع سطوح مختلف را دارد، ایلیا کروم تنها نماینده ی رسمی شرکت الکتروسیس ترکیه در ایران میباشد و دستگاه مخمل پاش تولید شده توسط این شرکت، تنها دستگاه مخمل پاشی است که امکان اجرای مخمل پاشی بر روی سقف و دیوار را نیز دارد و به کمک این دستگاه میتوان تمامی سطوح کوچک و بزرگ را مخمل پاشی کرد. دستگاه مخمل پاش الکتروسیس مزایای بسیاری نسبت به سایر دستگاه های مخمل پاشی دارد که، قابلیت تعویض سریع ظرف پودر مخمل، وزن کم، امکان استفاده از پودرهای استفاده شده و بازدهی بالا برخی از این مزیت ها میباشند. مخمل پاش برای انواع پلاستیک چوب شیشه انواع گل و گیاهان مخمل پاشی با دستگاه روی قطعات خودرو وماشین داشبورد و رودری مخمل پاش برای چاپ پارچه تماس با ما تهران ، شهرستان بهارستان ، شهرک همدانک ، گلستان پنجم ، پلاک 8 نمایش در نقشه گوگل تلفن : 02156573155 شماره همراه : 09127692842 | 09378520929 09356458299 | 09359495590 ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
 22. صفحه نخست دستگاه ابکاری فانتاکروم مخمل پاش دستگاه هیدروگرافیک محصولات و خدمات نمونه کارها تماس با ما مخمل پاش مخمل پاش مخمل پاش امگافلوک تنها دستگاه مخملپاشی است که می توانید بدون ترس از هرگونه برق گرفتی قطعات خود را مخمل کاری کنید.دستگاه مخمل پاش امگا زیر نظر مهندس الکترونیک با تجربه و کاردان طراحی شده است و طبق تمام اصول فنی و ایمنی ساخته و تولید می شود، دستگاه مخمل پاش با چندین مدل برای سهولت کار مشتریان و مقروم بصرفه بودن طراحی و اماده شده است *مخمل پاش خانگی *مخمل پاش نیمه صنعتی *مخمل پاش صنعتی *مخمل پاش سوپر صنعتی مخمل پاش جهت دریافت اطلاعات بیشتر :09385324434 تهران ، نسیم شهر ، شهرک خیرآباد ، خیابان ولیعصر ، پلاک ۴۲
 23. مشاوره رایگان

  09192075483

  09385324434

   

  درباره ما

  _
   

  امگا فلوک در سال ۱۳۸۸ توسط چند جوان خلاق تاسیس شده است . این مجموعه در زمینه تامین دستگاه و مواد اولیه مخمل پاش ، هیدروگرافی ، فانتاکروم فعالیت دارد ، تنوع در ارائه مواد اولیه یکی از نقاط قوت امگا فلوک است .

  این مجموعه با هدف بهبود کیفیت بصری و زیبا سازی محیط ، با قدرت به فعالیت های خود ادامه داده و امیدواریم این خدمت را نیز به سایر کشور ها منتقل کنیم

   
   
   
   
   
  ۱۰ سال تجربه
   
   
   

  کارهای ما

  _
   
   
   
   
  WhatsApp-Image-2019-09-02-at-1.04.07-PM-
   
  WhatsApp-Image-2019-09-02-at-1.03.43-PM-
   
  WhatsApp-Image-2019-09-02-at-1.04.04-PM-
   
  WhatsApp-Image-2019-09-02-at-12.38.38-PM
   
  WhatsApp-Image-2019-09-02-at-12.38.41-PM
   
  WhatsApp-Image-2019-09-02-at-12.38.43-PM
   
  WhatsApp-Image-2019-09-02-at-12.41.41-PM
   
  پودر مخمل
   
   
   
   
   
  123-1.jpg
   
   

  مخمل پاش شامل قرارگرفتن یک لایه برجسته از الیاف مصنوعی روی اجسام است. با استفاده از پودر مخمل، نتیجه کار شبیه پارچه مخمل می شود به همین دلیل به آن مخمل پاشی یا چاپ مخمل می گویند. اصطلاح فلوک هم بکار می رود . این عمل را با دستگاه مخمل پاش انجام میدهیم که انواع آنرا در بخش محصولات امگا فلوک میتوانید مشاهده کنید.

   
   
   
   

  فانتاکروم

  _
   

  فانتاکروم جدیدترین استاندارد پاششی و جایگزین روش های آبکاری سنتی است، که ۲۵ سال پیش توسط پیک کارلو ایتالیایی وارد دنیای صنعت شد و تعریف جدیدی از آبکاری کروم را ارائه نمود، امگا فلوک از سال ۸۸ اقدام به ساخت و تولید دستگاه فانتاکروم تک اپراتور، فانتاکروم دو اپراتور، دستگاه فانتاکروم خانگی و فانتاکروم کابین دار کرد و توانست به واسطه کیفیت و خدمات بالا جایگاه ویژه ای در میان فعالین صنعت بدست آورد در متد آبکاری پاششی یا فانتاکروم، آبکاری توسط دستگاه فانتاکروم و با استفاده از مواد نانو انجام میگیرد

   
  •  
   دستگاه فانتاکروم
  •  
   مواد اولیه فانتاکروم
  •  
   خدمات فانتاکروم
  •  
   گالری تصاویر
   
   
   
  فانتاکروم
   
   
   

  خدمات ما

  _
   
  دستگاه هیدروگرافیک
  هیدروگرافیک یا چاپ آبی یک فرایند دکوراتیو سه بعدی است. در این فرایند از طرح هایی همچون فیبرکربن، چوب، استتار، فلز پولیش شده و طرح های هندسی متنوع برای تزئین قطعات استفاده میشود.
  اطلاعات بیشتر
  دستگاه فانتاکروم
  فانتاکروم یا دستگاه فانتاکروم روش نوین آبکاری می باشد، آبکاری در این روش با بهره گیری از تکنولوژی نانو و از طریق یک دستگاه پاششی مخصوص انجام می شود
  اطلاعات بیشتر
   
   
   
  امگا فولوک
   
   
   

  تهران ، نسیم شهر ، شهرک خیرآباد ، خیابان ولیعصر ، پلاک ۴۲

 24. مخمل پاش شرکت فنی و مهندسی امگافلوک، اولین تولید کننده دستگاه فانتاکروم و تنها نماینده رسمی شرکت الکتروسیس ترکیه و پترلاخ آلمان در ایران مخمل پاش چیست؟ دستگاه مخمل پاش، یک دستگاه کاملا مدرن است که با باردار کردن ذرات ، قابلیت پاشش آنها را بر روی اجسام مختلف را ایجاد میکند، دستگاه مخمل پاش یک دستگاه های ولتاژ بوده و قابلیت اجرای پوشش مخمل بر روی انواع سطوح مختلف را دارد، امگافلوک تنها نماینده ی رسمی شرکت الکتروسیس ترکیه در ایران میباشد و دستگاه مخمل پاش تولید شده توسط این شرکت، تنها دستگاه مخمل پاشی است که امکان اجرای مخمل پاشی بر روی سقف و دیوار را نیز دارد و به کمک این دستگاه میتوان تمامی سطوح کوچک و بزرگ را مخمل پاشی کرد. دستگاه مخمل پاش الکتروسیس مزایای بسیاری نسبت به سایر دستگاه های مخمل پاشی دارد که، قابلیت تعویض سریع ظرف پودر مخمل، وزن کم، امکان استفاده از پودرهای استفاده شده و بازدهی بالا برخی از این مزیت ها میباشند. فرایند مخمل پاشی فرایند کار دستگاه مخمل پاش، شامل قرار گرفتن یک لایه برجسته از الیاف مخمل بر روی اجسام است به این صورت که: پودر مخمل درون دستگاه مخمل پاش دارای بار الکتریکی میشود پودر باردار شده به طرف جسم مورد نظر که از قبل به چسب مخصوص آغشته شده است پرتاب میشود جسم مورد نظر ظاهری مخمل شکل به خود میگیرد باید توجه داشته باشید که هرچه قدرت دستگاه بیشتر باشد، کیفیت محصول بهتر خواهد بود مشاهده فیلم های آموزشی دستگاه مخمل پاش برخی از کاربرد های دستگاه مخمل پاش انجام مخمل پاشی بر روی قاب عینک انجام مخمل پاشی بر روی تابلو های شیشه ای انجام مخمل پاشی بر روی قطعات پلاستیکی داخل ماشین انجام مخمل پاشی بر روی آباژر های چوبی، پلاستیکی و فلزی انجام مخمل پاشی بر روی جوراب، روسری و تابلو های برجسته مزیت های خرید دستگاه مخمل پاش از امگافلوک تنها نماینده رسمی مخمل پاش الکتروسیس ترکیه با بروزترین استانداردهای روز دنیا در ایران می باشد و تمامی محصولات امگا فلوک علاوه بر 5 سال گارانتی معتبر، دارای 10 سال خدمات پس از فروش می باشد. از دیگر مزایای خرید ازامگا کروم، ارائه مشاوره رایگان قبل از خرید و آموزش رایگان می باشد، پس از انجام مشاوره با متخصصین ما و خرید دستگاه مخمل پاش، روش کار با آن به صورت رایگان به شما آموزش داده می شود. 0
 25. مشاوره رایگان با کارشناسان ما 02156646297 09192075483 www.omegafolok.com صفحه اصلی فانتاکروم مخمل پاش هیدروگرافیک خدمات گالری سوالات متداول مقالات درباره ما تماس با ما مخمل پاش صفحه اصلی مخمل پاش مخمل پاش اولین تولید کننده دستگاه فانتاکروم و تنها نماینده رسمی شرکت الکتروسیس ترکیه و پترلاخ آلمان در ایران مخمل پاش چیست؟ دستگاه مخمل پاش، یک دستگاه کاملا مدرن است که با باردار کردن ذرات ، قابلیت پاشش آنها را بر روی اجسام مختلف را ایجاد میکند، دستگاه مخمل پاش یک دستگاه های ولتاژ بوده و قابلیت اجرای پوشش مخمل بر روی انواع سطوح مختلف را دارد، تنها نماینده ی رسمی شرکت الکتروسیس ترکیه در ایران میباشد و دستگاه مخمل پاش تولید شده توسط این شرکت، تنها دستگاه مخمل پاشی است که امکان اجرای مخمل پاشی بر روی سقف و دیوار را نیز دارد و به کمک این دستگاه میتوان تمامی سطوح کوچک و بزرگ را مخمل پاشی کرد. دستگاه مخمل پاش الکتروسیس مزایای بسیاری نسبت به سایر دستگاه های مخمل پاشی دارد که، قابلیت تعویض سریع ظرف پودر مخمل، وزن کم، امکان استفاده از پودرهای استفاده شده و بازدهی بالا برخی از این مزیت ها میباشند. فرایند مخمل پاشی فرایند کار دستگاه مخمل پاش، شامل قرار گرفتن یک لایه برجسته از الیاف مخمل بر روی اجسام است به این صورت که: پودر مخمل درون دستگاه مخمل پاش دارای بار الکتریکی میشود پودر باردار شده به طرف جسم مورد نظر که از قبل به چسب مخصوص آغشته شده است پرتاب میشود جسم مورد نظر ظاهری مخمل شکل به خود میگیرد باید توجه داشته باشید که هرچه قدرت دستگاه بیشتر باشد، کیفیت محصول بهتر خواهد بود مشاهده فیلم های آموزشی دستگاه مخمل پاش برخی از کاربرد های دستگاه مخمل پاش انجام مخمل پاشی بر روی قاب عینک انجام مخمل پاشی بر روی تابلو های شیشه ای انجام مخمل پاشی بر روی قطعات پلاستیکی داخل ماشین انجام مخمل پاشی بر روی آباژر های چوبی، پلاستیکی و فلزی انجام مخمل پاشی بر روی جوراب، روسری و تابلو های برجسته مزیت های خرید دستگاه مخمل پاش کروم، تنها نماینده رسمی مخمل پاش الکتروسیس ترکیه با بروزترین استانداردهای روز دنیا در ایران می باشد و تمامی محصولات کروم علاوه بر 5 سال گارانتی معتبر، دارای 10 سال خدمات پس از فروش می باشد. از دیگر مزایای خرید ازکروم، ارائه مشاوره رایگان قبل از خرید و آموزش رایگان می باشد، پس از انجام مشاوره با متخصصین ما و خرید دستگاه مخمل پاش، روش کار با آن به صورت رایگان به شما آموزش داده می شود. تصاویر مخمل پاش نمونه کارهای انجام شده با دستگاه مخمل پاش 5/5 ( 1 نظر ) معرفی کروم گروه فنی و مهندسی کروم فعالیت خود را از سال 1388 آغاز نموده است و اولین تولید کننده ی دستگاه های آبکاری فانتاکروم درایران، تنها نماینده رسمی شرکت الکتروسیس ترکیه در واردات دستگاه های مخمل پاش و تولید کننده دستگاه هیدروگرافیک می باشد. کروم با بیش از ده سال سابقه درخشان در زمینه آبکاری و فروش دستگاه های فانتاکروم، مخمل پاش و هیدروگرافیک آماده ارائه خدمت با بهترین کیفیت به شما عزیزان می باشد. محصولات فانتاکروم مخمل پاش هیدروگرافیک (چاپ آبی) آخرین مطالب آبکاری مانکن با فانتاکروم آبکاری شمعدان فلزی با فانتاکروم آبکاری قطعه فلزی با فانتاکروم ۱۳ مهر ۱۳۹۸ تماس با کروم تهران/اتوبان ازادگان/اتوبان تهران ساوه -بعد از عوارضی -خروجی پایانه نسیم شهر -میدان هفت تیر-خیراباد -ک نسیم 4 -16متری ولیعصر-پلاک42 02156646297 09192075483
 26. مخمل پاش هیدروگرافی فانتاکروم دستگاه و مواد اولیه درباره ما _ امگا فلوک در سال ۱۳۸۸ توسط چند جوان خلاق تاسیس شده است . این مجموعه در زمینه تامین دستگاه و مواد اولیه مخمل پاش ، هیدروگرافی ، فانتاکروم فعالیت دارد ، تنوع در ارائه مواد اولیه یکی از نقاط قوت امگا فلوک است . این مجموعه با هدف بهبود کیفیت بصری و زیبا سازی محیط ، با قدرت به فعالیت های خود ادامه داده و امیدواریم این خدمت را نیز به سایر کشور ها منتقل کنیم اطلاعات بیشتراطلاعات بیشتر ۱۰ سال تجربه کارهای ما _ مخمل پاش چیست ؟ _ مخمل پاشی شامل قرارگرفتن یک لایه برجسته از الیاف مصنوعی روی اجسام است. با استفاده از پودر مخمل، نتیجه کار شبیه پارچه مخمل می شود به همین دلیل به آن مخمل پاشی یا چاپ مخمل می گویند. اصطلاح فلوک هم بکار می رود . این عمل را با دستگاه مخمل پاش انجام میدهیم که انواع آنرا در بخش محصولات امگا فلوک میتوانید مشاهده کنید. مخمل پاش چیست ؟مخمل پاش چیست ؟ فانتاکروم _ فانتاکروم جدیدترین استاندارد پاششی و جایگزین روش های آبکاری سنتی است، که ۲۵ سال پیش توسط پیک کارلو ایتالیایی وارد دنیای صنعت شد و تعریف جدیدی از آبکاری کروم را ارائه نمود، امگا فلوک از سال ۸۸ اقدام به ساخت و تولید دستگاه فانتاکروم تک اپراتور، فانتاکروم دو اپراتور، دستگاه فانتاکروم خانگی و فانتاکروم کابین دار کرد و توانست به واسطه کیفیت و خدمات بالا جایگاه ویژه ای در میان فعالین صنعت بدست آورد در متد آبکاری پاششی یا فانتاکروم، آبکاری توسط دستگاه فانتاکروم و با استفاده از مواد نانو انجام میگیرد دستگاه فانتاکروم مواد اولیه فانتاکروم خدمات فانتاکروم گالری تصاویر فانتاکروم چیست ؟فانتاکروم چیست ؟ خدمات ما _ دستگاه هیدروگرافیک دستگاه هیدروگرافیک هیدروگرافیک یا چاپ آبی یک فرایند دکوراتیو سه بعدی است. در این فرایند از طرح هایی همچون فیبرکربن، چوب، استتار، فلز پولیش شده و طرح های هندسی متنوع برای تزئین قطعات استفاده میشود. اطلاعات بیشتر دستگاه فانتاکروم دستگاه فانتاکروم فانتاکروم یا دستگاه فانتاکروم روش نوین آبکاری می باشد، آبکاری در این روش با بهره گیری از تکنولوژی نانو و از طریق یک دستگاه پاششی مخصوص انجام می شود اطلاعات بیشتر
 27. مخمل پاش هیدروگرافی فانتاکروم دستگاه و مواد اولیه درباره ما _ امگا فلوک در سال ۱۳۸۸ توسط چند جوان خلاق تاسیس شده است . این مجموعه در زمینه تامین دستگاه و مواد اولیه مخمل پاش ، هیدروگرافی ، فانتاکروم فعالیت دارد ، تنوع در ارائه مواد اولیه یکی از نقاط قوت امگا فلوک است . این مجموعه با هدف بهبود کیفیت بصری و زیبا سازی محیط ، با قدرت به فعالیت های خود ادامه داده و امیدواریم این خدمت را نیز به سایر کشور ها منتقل کنیم اطلاعات بیشتراطلاعات بیشتر ۱۰ سال تجربه کارهای ما _ مخمل پاش چیست ؟ _ مخمل پاشی شامل قرارگرفتن یک لایه برجسته از الیاف مصنوعی روی اجسام است. با استفاده از پودر مخمل، نتیجه کار شبیه پارچه مخمل می شود به همین دلیل به آن مخمل پاشی یا چاپ مخمل می گویند. اصطلاح فلوک هم بکار می رود . این عمل را با دستگاه مخمل پاش انجام میدهیم که انواع آنرا در بخش محصولات امگا فلوک میتوانید مشاهده کنید. مخمل پاش چیست ؟مخمل پاش چیست ؟ فانتاکروم _ فانتاکروم جدیدترین استاندارد پاششی و جایگزین روش های آبکاری سنتی است، که ۲۵ سال پیش توسط پیک کارلو ایتالیایی وارد دنیای صنعت شد و تعریف جدیدی از آبکاری کروم را ارائه نمود، امگا فلوک از سال ۸۸ اقدام به ساخت و تولید دستگاه فانتاکروم تک اپراتور، فانتاکروم دو اپراتور، دستگاه فانتاکروم خانگی و فانتاکروم کابین دار کرد و توانست به واسطه کیفیت و خدمات بالا جایگاه ویژه ای در میان فعالین صنعت بدست آورد در متد آبکاری پاششی یا فانتاکروم، آبکاری توسط دستگاه فانتاکروم و با استفاده از مواد نانو انجام میگیرد دستگاه فانتاکروم مواد اولیه فانتاکروم خدمات فانتاکروم گالری تصاویر فانتاکروم چیست ؟فانتاکروم چیست ؟ خدمات ما _ دستگاه هیدروگرافیک دستگاه هیدروگرافیک هیدروگرافیک یا چاپ آبی یک فرایند دکوراتیو سه بعدی است. در این فرایند از طرح هایی همچون فیبرکربن، چوب، استتار، فلز پولیش شده و طرح های هندسی متنوع برای تزئین قطعات استفاده میشود. اطلاعات بیشتر دستگاه فانتاکروم دستگاه فانتاکروم فانتاکروم یا دستگاه فانتاکروم روش نوین آبکاری می باشد، آبکاری در این روش با بهره گیری از تکنولوژی نانو و از طریق یک دستگاه پاششی مخصوص انجام می شود اطلاعات بیشتر تهران ، نسیم شهر ، شهرک خیرآباد ، خیابان ولیعصر ، پلاک ۴۲
 1. نمایش فعالیت‌های بیشتر
×