نام كاربری خود را وارد نموده و سپس دكمه «ساخت رمز جدید» را كلیك نمایید. سیستم یك رمز جدید برای شما ساخته و به آدرس ایمیل شما ارسال خواهد نمود. شما با كنترل ایمیل خود می‌توانید با رمز جدید به سایت وارد شده و بعد از آن رمز عبور را مطابق میل خود تغییر دهید.

اطلاعات مورد نیاز جهت ساخت رمز جدید:
نام كاربری: